Status prawny

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o. o.

Siedzibą spółki jest Alwernia przy ul. H. Sienkiewicza 48

Wpisana 20 maja 2000 r do rejestru handlowego H/B nr 9406, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 15 406 100,00 PLN

Wspólnik: Gmina Alwernia posiada całość udziałów.

 

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni

 

Zygmunt Ziajka

Prezes

 

Krzysztof  Kurzański

Przewodniczący

 

Barbara Ciura

Członek

 

Magdalena Łuszczek

Członek

Przedmiotem działalności Spółki jest następująca działalność usługowa:

świadczenie usług w zakresie obsługi i eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

świadczenie usług remontowo-budowlanych, montażowych, konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości odprowadzania ścieków,

świadczenie usług w zakresie utrzymania, budowy oraz remontów dróg i mostów,

usługi transportowe,

usługi koparko - ładowarką,

usługi utrzymania zieleni.

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych

w Alwerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12 283 12 78

zukal@alwernia.pl

32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48

Zobacz pełne dane teleadresowe